Skrivet av Stig-Åke Stålnacke i mars 1995 i samband med separatutställning i Malmö.